Document

我是劳动小能手:我会种植小青菜

发布时间:2023-05-12 浏览:2705
分享
我是劳动小能手:我会种植小青菜133.69Mb

 扬州育才实验学校  五(1)班 沈子馨

指导老师  黄俊杰

编辑  凌雪峰

34

评论(8) • 沈子馨

  劳动最光荣

  05-20 11:41

 • 青春

  勤劳的孩子最美丽

  05-16 14:43

 • 青春

  勤劳的孩子最美丽

  05-16 14:43

 • 青春

  勤劳的孩子最美丽

  05-16 14:43

 • 薛铖志

  锄禾日当午,汗滴禾下土

  05-16 12:48

 • 子小翟立跃

  劳动创造财富

  05-15 07:49

 • 子小翟立跃

  劳动最光荣。

  05-14 14:40

 • 子小翟立跃

  我是劳动小能手

  05-13 14:31

点击查看更多